Hầu đồng là gì? Hầu đồng có ý nghĩa gì trong văn hóa người Việt?

Previous post Koc là gì? Sự khác nhau giữa Kol và Koc?
Next post Hõm venus ở nữ là gì? Hõm venus là gì mà ai cũng muốn có?